Ženská setkání

Prožitkové semináře pro ženy, které vnímají potřebu objevovat a rozvíjet svoji ženskou energii. Přinášejí inspiraci a příležitost k sebepoznání a prožitku ženských kvalit, ke vzdělání a uvědomění žen. Jsou určena pro všechny ženy, bez rozdílu věku, které touží naplnit svůj potenciál.

Ve vyživující energii ženské skupiny se věnujeme tématům, které se týkají každé z nás a která souvisejí s vývojem našeho vědomí a našich energetických center. Zabýváme se jimi slovem i pohybem, relaxujeme a meditujeme.

Jóga vědomí účinně působí na všech úrovních naší bytosti, aktivuje naši energii, uvolňuje staré vzorce a rozšiřuje naše vědomí. Její cvičení nevyžaduje zvláštní dovednost, lze jej přizpůsobit svému zdravotnímu stavu i fyzické kondici.

Ženské setkání - Probuďme ženu v sobě - 2.2.2019

Každá žena je naprosto jedinečná, má své jedinečné dary a talenty, kterými může obohatit sebe i ostatní. Aby to tak mohlo být, potřebuje být ukotvena sama v sobě, vědět kdo je a být ve své ženské síle.
Čekají nás tato témata

 • Ženská energie a její zvláštnosti
 • Vztah naší ženské a mužské části
 • Respekt k sobě samé
 • Krása naší jedinečnosti

Kdy: v sobotu 2.2.2019 od 10.00 -13.00 hod.
Kde: Yoga & Art, Bělohorská 35, Praha 6
Za kolik: 550,- Kč

Přihlášky přímo v Yoga & Art na https://yoga-art.cz/ nebo mailem na studio@zklub.cz.


Ženské setkání – Žena a emoce – 16.3.2019

Přijetí vlastní emocionality je výzva pro každou ženu. Naučit se zacházet se svým strachem, hněvem, smutkem, vinou a dalšími emocemi nám umožní postupně uvolnit potlačenou emocionální energii, uzdravit svá emoční zranění a plně prožívat radost ze života.

Čekají nás tato témata

 • vliv emocí na naše tělo a zdraví
 • ženské emocionální léčení
 • transformace „negativních“ emocí
 • emoce jako signály našeho vnitřního vedení

Kdy: v sobotu 16.3.2019 od 10.00–13.00 hod.
Kde: Yoga & Art, Bělohorská 35, Praha 6
Za kolik: 550,- Kč

Přihlášky přímo v Yoga & Art na https://yoga-art.cz/.


Ženské setkání – Žena a Sebehodnota – 6.4.2019

Vědomí vlastní hodnoty je základem našeho sebevědomí a zásadním způsobem ovlivňuje náš vztah k sobě samým. Jako ženy máme vrozenou schopnost uzdravit zranění z minulosti, nastavit svoje vlastní hranice a znovu vybudovat respekt k sobě, ke svým schopnostem, ke svému tělu i ke svým pocitům.

Čekají nás tato témata

 • sebeúcta a sebejistota ženy
 • vnitřní ženská síla
 • minulost a odpuštění
 • sebevědomí a naše individuální kvality

Ve vyživující energii skupiny si budeme povídat, cvičit, relaxovat i meditovat. Jóga vědomí účinně pracuje na všech úrovních naší bytosti, fyzické, psychické i spirituální. Cvičení nevyžaduje zvláštní dovednost, lze jej přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu i fyzické kondici.

Kdy: v sobotu 6.4.2019 od 10.00–13.00 hod.
Kde: Yoga & Art, Bělohorská 35, Praha 6
Za kolik: 550,- Kč

Přihlášky přímo v Yoga & Art na https://yoga-art.cz/.


Ženské setkání – Žena a Vztahy – 18.5.2019

Vztahy nás provázejí celým naším životem. Vztahové vzorce našich rodičů zásadním způsobem ovlivnily naše vnímání světa a sebe sama. Nevyřešená vnitřní zranění jsou kořenem našich problémů v partnerských vztazích. Jako ženy máme schopnost uzdravit tato zranění a vytvořit šťastné a harmonické vztahy se sebou samými i se svým okolím.

Čekají nás tato témata

 • porozumění pojmu láska a sebeláska
 • vnitřní zranění a léčení vztahu k rodičům
 • partnerské vztahy jako zrcadlo vztahu k sobě
 • cesta ke šťastnému partnerství

Kdy: v sobotu 18.5.2019 od 10.00–13.00 hod.
Kde: Yoga & Art, Bělohorská 35, Praha 6
Za kolik: 550,- Kč

Přihlášky přímo v Yoga & Art na https://yoga-art.cz/.