Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

1. Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost Z klub s.r.o., se sídlem Lužná 794/17, 160 00 Praha 6, IČ 24146463, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 182924 (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Z klub s.r.o., Lužná 794/17, 160 00 Praha 6, adresa elektronické pošty info@zklub.cz a studio@zklub.cz.

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování produktů a služeb a zasílání informací o akcích a službách, které jako Správce poskytujeme, a to v nezbytném rozsahu (jméno a příjmení, telefonický a e-mailový kontaktní údaj).
 2. Osobní údaje získáváme přímo od našich klientů. Takto získané osobní údaje dále nikomu nepředáváme, mají k nim přístup pouze naši zaměstnanci nebo jiné spolupracující osoby.
 3. Shromažďování a zpracování osobních údajů provádíme na základě souhlasu klienta nebo jiných stanovených důvodů. Klient bere na vědomí, že není povinen osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů nemá vliv na možnost využívání služeb, které nabízíme.
 4. Osobní údaje našich klientů chráníme v maximální možné míře pomocí odpovídajících technologií. Přijali jsme a udržujeme adekvátní technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů klientů, která zamezují jejich zneužití, poškození nebo zničení.

3. Doba uložení osobních údajů

 1. V rámci stanoveného účelu jsou údaje zpracovávány po dobu udělení souhlasu nebo do jeho odvolání, které může být učiněno písemně, a to prostřednictvím elektronické komunikace na e- mailovou adresu info@zklub.cz a studio@zklub.cz nebo doručením na výše uvedenou adresu Správce.

4. Práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

 1. V souvislosti s ochranou osobních údajů mají naši klienti následující práva:
 2. právo na informace, které je naplněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů
 3. právo požadovat informace o zpracování osobních údajů (jaké údaje evidujeme ve vztahu ke klientovi)
 4. právo požadovat aktualizaci, doplnění nebo opravu osobních údajů
 5. právo požadovat výmaz osobních údajů
 6. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 7. právo požadovat přenos osobních údajů
 8. v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 9. právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
 10. právo na sdělení nesouhlasu se zveřejněním svých fotografií z akcí, které pořádáme 

Veškerá uvedená práva lze kdykoliv uplatnit písemně na kontaktní údaje Správce uvedené v článku 1.