Jóga pro ženy

Jóga pro ženy je určena všem ženám, které touží zažívat svou ženskou přirozenost, vnímat samy sebe a žít ve vnitřní harmonii. Žena, která rozvíjí své ženské kvality, lásku a respekt k sobě i ke všemu ostatnímu, přispívá k pozitivním změnám života na celé planetě.

jogínŽena je žena, a proto potřebuje v mnoha ohledech odlišný přístup, způsob a intenzitu fyzického cvičení než muž. To platí i pro cvičení jógy, chce-li v sobě žena rozvíjet ženskost, a nikoliv podporovat svoji mužskou energii. Pro ženu není podstatné, jak skvěle a technicky dokonale nějaké cvičení nebo meditaci provádí, ale co se během něj děje v jejím nitru, co cítí a prožívá. Tím navazuje hluboký kontakt sama se sebou a se svým vnitřním světem.

Žena je ztělesněním ženské polarity, její vnitřní prostředí se neustále mění a je ovlivňováno působením mnoha faktorů – fyzickou konstitucí, momentální kondicí, zdravotním stavem, emocionálním rozpoložením, fází měsíčního cyklu apod. Pro každou ženu je proto důležité upravit si jakékoliv aktivity včetně cvičení tak, aby jí přineslo v daném momentu ten nejlepší účinek.

Jóga pro ženy, inspirovaná jógou vědomí, podporuje v ženách jejich sebevědomí, tedy vědomí si sebe, své jedinečnosti, hodnoty, lásky a úcty ženy na cestě objevování a rozvíjejí svého ženství, a to především prohloubením vnímání svého těla, pocitů a stavů mysli.

Pro ženy je velmi důležité naučit se vnímat a komunikovat se svým tělem, stejně jako chápat a umět zacházet se svými emocemi nebo zklidnit svoji mysl a naslouchat své intuici. Jóga pro ženy umožňuje ženám prožívat v sobě svoji ženskou i mužskou polaritu, což vede k naplňujícímu pocitu vnitřní celistvosti.

Jóga pro ženy je zaměřena na ženská témata a na cvičení vhodná pro ženy a jejich energetický systém. K jejím příznivým účinkům patří zejména:

 • Uvolnění napětí a dlouhodobého stresu
 • Rozproudění energie a zvýšení vitality
 • Pocit radosti a vnitřního klidu
 • Zlepšení pružnosti a koordinace těla
 • Podpora hormonálního a nervového systému
 • Zvýšení imunity
 • Rozvoj intuice a tvořivosti
 • Tělesná a duševní relaxace

Cvičení jsou vhodná pro ženy všech věkových kategorií, cviky jsou jednoduché a nevyžadují žádné zvláštní dovednosti. Intenzitu a dobu cvičení si každá žena může upravit podle sebe.  Při cvičení respektujeme svoje tělo a jeho limity a směřujeme k radosti a prožitku ze sebe sama, nikoliv k maximálnímu výkonu.

Jóga vědomí

Jóga vědomí (známá také jako kundaliní jóga) je systém cvičení, který nám umožňuje rychle a účinně pracovat na rozvoji naší osobnosti a prožívání svého života s radostí a vitalitou. Její cvičení má omlazující a ozdravné účinky. Je mocným nástrojem, jak aktivovat obrovský potenciál tvořivosti, vnitřní síly a schopností uvnitř nás – energii kundaliní.

Jak působí jóga vědomí?
Jóga vědomí odpovídá svým tempem cvičení současnému tempu života. Má poměrně dynamický charakter a kombinuje fyzická cvičení s dechem, s mantrami a s relaxací. Součástí cvičení je i meditace, často doprovázená mantrou (viz techniky jógy vědomí). Cvičení má díky této kombinaci velmi komplexní účinky, působí současně na fyzickou, mentální i duchovní úroveň naší bytosti. Jóga vědomí nás učí vnímat a vědomě pracovat s životní energií. Z tohoto důvodu je považována za královnu mezi mnoha druhy jógy. Její současná moderní podoba upravená Yogi Bhajanem pro západní svět vychází z její tisícileté tradice.

Pro koho je jóga vědomí vhodná?
V zásadě pro každého, bez rozdílu věku a pohlaví, cvičení je možné uzpůsobit zdravotnímu stavu a fyzické i psychické kondici. Existují také specializované kurzy, například kurzy pro ženy.

Co potřebujeme pro cvičení jógy vědomí?
Pro cvičení potřebujeme pouze pohodlné oblečení a podložku, cvičí se obvykle naboso. Po cvičení je vhodné pít vodu, neboť tím podporujeme vnitřní čistící proces, který cvičení uvádí do pohybu.

Fyzické cvičení
Sestavy cviků, tzv. krije, mají specifické účinky pro různé oblasti – imunitu, hormonální, nervový či lymfatický systém, emoce, intuici, psychické stavy apod. Krije mají stanovený sled cviků, který vyvolává zamýšlené energetické účinky. Pořadí cviků nelze měnit, časy cvičení uváděné v jednotlivých sestavách lze přiměřeně zkrátit, nikoliv však překračovat. Mezi jednotlivými cviky jsou vhodné, až na výjimky, krátké přestávky pro prodýchání a vědomé procítění těla. Před cvičením jógy vědomí se používá mantra Ong Namo Guru Dev Namo, cvičení se zakončuje mantrou Sat Nam, vždy v trojím opakování.

Dech
Správnému dýchání je při cvičení jógy vědomí věnována velká pozornost. Dech je velkým lékařem našeho těla a hluboké dýchání umožňuje udržovat dostatečné množství kyslíku v organizmu a současně z něj odvádět odpadní látky. Znalost různých dechových technik je velmi prospěšná, protože je s nimi i v běžném životě možné v krátkém čase ovlivnit svoji energii požadovaným způsobem.

Relaxace
Stav hlubokého klidu, v němž dochází k uvolnění těla i mysli, které podstatně zvyšuje efekt fyzického cvičení. Následuje po ukončení cvičení, někdy bývá součástí samotné krije. Ideální doba trvání relaxace je 11 minut.

Meditace
Meditace jógy vědomí bývají, podobně jako krije, zaměřené na různé oblasti, v nichž vyvolávají zamýšlené energetické účinky. Používají se při nich různé kombinace dechu, manter a muder. Jejich doporučené časy lze, stejně jako u krijí, zkrátit.

Mantry
Jsou kosmickými zvuky, soustavami zvuků, jejichž rytmické opakování vyvolává vibrace, které mají specifické pozitivní účinky. V józe vědomí se používají mantry při cvičení a meditaci, kde bývají propojeny s dechem a s mudrami. Vzájemná kombinace těchto prvků, jakož i druh a způsob zpěvu manter jsou určující pro jejich účinky. Nejpoužívanější mantry v  józe vědomí najdete zde.

Mudry
Jsou pozice prstů rukou, které jsou nástrojem pro vyslání určitého signálu do našeho těla a/nebo mysli. Často se používají v meditaci spolu s mantrami.  Naše ruce představují komplexní energetickou mapu našeho těla a mozku. Dotýkání, ohýbání, křížení nebo protahování prstů a dlaní nám umožnuje s těmito částmi účinně komunikovat a podporovat efekt cvičení nebo meditace.

ONG NAMO GURU DEV NAMO

 • Umožňuje okamžité napojení na vnitřní moudrost, na vnitřního božského učitele. Používá se k naladění před lekcemi jógy vědomí, k napojení na své vyšší já a duchovní vedení.

AD GUREY NAMEH
JUGAD GUREY NAMEH
SAT GUREY NAMEH
SIRI GURU DAYVAY NAMEH

 • Odstraňuje pochybnosti, poskytuje nám ochranu a vedení. Obklopuje naše elektromagnetické pole ochranným světlem. Jsme vedeni vesmírnou moudrostí každou naší zkušeností, každým naším jednáním.

SAT NAM

 • Probouzí spojení s duší a umožňuje poznat naše poslání, nastoluje rovnováhu. Je to nejvíce používaná mantra v józe vědomí, má velmi komplexní účinky.

SA TA NA MA

 • Vyjadřuje pět základních zvuků vesmíru, zvyšuje intuici, uvádí do rovnováhy mozkové hemisféry. Je velmi vhodná pro ženy, upravuje rovněž menstruační cyklus.

WAHE GURU WAHE GIO

 • Mantra extáze, přináší radost a nekonečné požehnání, zmírňuje rány utržené v životě.

RA MA DA SA SA SEI SO HUNG

 • Léčivá mantra, nastoluje rovnováhu, která umožní hojení, zejména na fyzické úrovni.

GURU GURU WAHE GURU GURU RAM DAS GURU

 • Přináší pokoru, uvolnění a emoční úlevu, hojí, je vynikající pro fyzické i psychické sebeléčení.

EK ONG KAR SAT NAM SIRI WAHE GURU

 • Osm částí této mantry odpovídá osmi energetickým centrům našeho těla, které přivádí do rovnováhy, je velmi účinná v probouzení kundaliní energie.

HAR HARE HARI WAHE GURU

 • Přináší prosperitu ve všech oblastech, pomáhá nám překonat každou překážku.

GOBINDE MUKANDE UDAARE APAARE HARIANG KARIANG NIRNAAME AKAAME

 • Odstraňuje karmické bloky a chyby minulosti , čistí elektromagnetické pole, dává trpělivost a schopnost soucítit.

EK ONG KAR SAT NAM KARTA PURKH NIRVO NIRVE, AKAAL MOORAT, AJUNEE, SAIBHANG, GUR PRASAD, JAP, AD SUCH, JUGAD SUCH, HEBEE SUCH, NAANAK HOSEE BEE SUCH

 • Nejvyšší z manter pro nadcházející dobu, umožňuje zůstat v kontaktu s duší, nasměruje nás jako kompas k Bohu.

ADI SHAKTI NAMO NAMO, SARAB SHAKTI NAMO NAMO, PRITHUM BHAGAWATI NAMO NAMO, KUNDALINI MATA SHAKTI NAMO NAMO

 • Vyjadřuje úctu k ženskému aspektu Boha, k primární tvořivé síle a k ženské energii, pomáhá zbavit se nejistoty.

MAY THE LONG TIME SUN SHINE ABOVE YOU, ALL LOVE SURROUND YOU AND THE PURE LIGHT WITHIN YOU, GUIDE YOUR WAY ON

 • Zpívá se na konci lekce jógy vědomí