Meditace na podporu imunitního systému

Toto je pokročilá meditační terapie pro imunitní systém, která míří zejména na viry a bakterie. Imunitní systém v ní spolupracuje s centrálním nervovým systémem, žlázami s vnitřní sekrecí a emocemi.

Všichni jsme obdařeni silou čelit životním výzvám. Máme morální sílu, mentální sílu, emocionální sílu a fyzickou sílu. Všechny tyto složky jsou navzájem propojeny. Volné proudění naší síly blokujeme negativními emocemi strachu, hněvu, viny a dalšími. Abychom podpořili imunitní systém, je potřeba uvolnit tyto emocionální blokády.

V pravé mozkové hemisféře jsou uloženy mnohé naše negativní postoje a přesvědčení, které vedou v konečném důsledku k depresi a snižené funci imunitního systému. Tato meditace slaďuje sympatický nervový systém a pravou mozkovou hemisféru. Během tohoto procesu může docházet k uvolňování nejrůznějších emocí, tak jak se žlázy s vnitřní sekrecí dostávají do rovnováhy. Nechejte je volně procházet až do stavu emocionálního klidu. Poté můžete cítit lehkost a příval energie.

Pravidelnou praxi je možno postupně prodlužovat až na 31 minut. V této úrovni je pročišťován a regenerován celý organismus. Imunitní systém získává novou sílu a není blokován vnitřními konflikty. Používaný způsob dýchání se nazývá „sluneční dech“.

Pozice: Jednoduchý sed, lehký krční zámek, doporučena pokrývka hlavy

Mudra: Levá ruka je ohnutá v lokti, dlaň otočená dopředu vedle ramene. Předloktí levé ruky je kolmo k zemi. Levá dlaň je v pozici Surya mudry, tj. prsteníček a palec se špičkou dotýkají. Levá ruka má tendenci během meditace klesat, udržujte ji ve stálé pozici. Pravou ruku sevřeme do pěsti, prsty se opírají o bříško dlaně, palec leží přes ně. Vztyčíme ukazováček a jemně zakryjeme pravou nosní dírku. (Obrázek 1)

Dech: Dech ohně levou nosní dírkou, dodržujeme pravidelný rytmus.

Čas: 3 minuty, velmi pozvolna možno zvyšovat až na 31 minut

Na závěr: Zhluboka nadechneme a zadržíme dech. Propleteme prsty a umístíme dlaně směrem k sobě v úrovni brzlíku. Lokty směřují do stran, paže jsou rovnoběžně s podložkou. (Obrázek 2) Silou táhneme lokty od sebe, vytvoříme napětí, držíme dech a pozici. Vydechneme a zopakujeme celkem 3x. Poté relaxujeme

©2008 Yogi Bhajan