Meditace a její účinky

O blahodárných účincích meditace panuje už dnes všeobecné povědomí. Existují různé druhy meditací, každý si může vybrat podle svého gusta. Meditace v józe vědomí využívají synergického efektu

 • vibrace zvuku – mantry
 • pozice rukou – mudry
 • dechového vzorce
 • mentální koncentrace

Vzájemnou kombinací uvedených prvků účinně ovlivňují určité zdravotní problémy, emoční a psychické stavy nebo určité schopnosti. Transformují a uzdravují naše negativní programy zasuté v podvědomí.

Mantry, které se často v meditacích používají, jsou v podstatě zvuky s vysokou vibrační frekvencí a spojují nás s takovými kvalitami Univerza jako je láska, radost, mír, jednota a další. Jejich opakováním naše fyzické i energetické tělo začíná rezonovat s touto vyšší frekvencí a tím se z našeho podvědomí automaticky uvolňují uložené negativní programy s nízkou vibrací. Mudry jsou pozice rukou, respektive prstů, které ovlivňují tok jemné životní energie požadovaným způsobem. Dechové vzorce určují způsob a rytmus nádechů a výdechů. Mentální koncentrace bývá obvykle do tzv. bodu třetího oka, ale může to být i na špičku nosu, střed brady nebo jinam.

Mezi hlavní přínosy meditace patří

 • uvolnění napětí na fyzické i psychické úrovni
 • prohloubení a zpomalení dechu
 • celkové zklidnění
 • přeladění frekvence mozkových vln z hladiny beta do hladiny alfa, případně théta
 • snížení metabolické aktivity

Díky tomuto procesu se dostáváme do stavu hlubokého vnitřního klidu, kdy vnější svět ztrácí na významu a pozornost je zaměřena do našeho nitra. Učíme se být v přítomném okamžiku, hluboce naslouchat a přijímat, co nalezneme. Zlepšuje se intuitivní vnímání a my získáváme cenné spojení s vlastním zdrojem vnitřní moudrosti. Rozšiřuje se schopnost našeho vnímání reality. I relativně krátké setrvání v našem vnitřním světě má pro naše tělo i psychiku úžasně regenerační a uzdravující účinky.

Co dále meditace ovlivňuje?

 • snižuje tvorbu stresových hormonů (zejména kortizolu)
 • stimuluje produkci serotoninu a melatoninu
 • zvyšuje kognitivní funkce
 • snižuje krevní tlak
 • zlepšuje spaní
 • redukuje úzkostné stavy
 • snižuje chronické bolesti
 • snižuje biologický věk

Délka meditace ovlivňuje druh a intenzitu pozitivních účinků, které se v čase sčítají.
Meditujeme-li:

 • 3 minuty – zrychluje se krevní oběh a sekrece pozitivních hormonů
 • 7 minut  - mozkové vlny přecházejí z hladiny beta do hladiny alfa, případně théta, rozšiřuje se magnetické pole těla (aura)
 • 11 minut – stimuluje se činnost hypofýzy a nervového systému, sympatický a parasympatický nervový systém se přizpůsobují zvyšující se energii
 • 22 minut – uvolňují se negativní vzorce z podvědomí
 • 31 minut – dochází k rovnováze v celém hormonálním systému a v čakrách

Denní doba, kdy se meditaci věnujeme, má také svůj význam. Ráno se s ní lépe naladíme na nadcházející den, večer nám pomůže s urovnáním myšlenek a máme více času se jí věnovat. Optimální je meditovat denně, alespoň pár minut. Praxe jedné meditace může trvat 40, 90 nebo 120 dní v návaznosti na cíl, který si stanovíme. Obecně platí, že čím déle určitou meditaci provádíme, tím pozitivnější a trvalejší je její výsledek.

Meditaci je určitě dobré se věnovat, ať už meditujeme pravidelně nebo příležitostně. Časem zjistíme, že jsme v mnohem větší pohodě a dokážeme s nadhledem řešit situace v našem životě. Jsme v klidu, cítíme se lépe a nemáme potřebu na všechno kolem nás reagovat. Jsme zkrátka více sami se sebou a více sami sebou.