KÓDY ŽIVOTA

9týdenní online program pro ženy

24.4.2024 – 26.6.2024

Program pro obnovení rovnováhy energetického systému,
zvýšení životní energie a pochopení souvislostí života

Naše tělo je neuvěřitelně dokonalým energetický systémem, jehož správné fungování je klíčem k našemu fyzickému zdraví, duševní pohodě i rozvoji osobního vědomí.

Hluboké porozumění a vnímání svého energetického systému je pro nás ženy cenným a užitečným nástrojem, který nám pomáhá udržovat naši životní energii v rovnováze, včas rozpoznat příznaky jejího úbytku a účinně ji obnovovat z vlastních zdrojů. Tato dovednost nám umožňuje nejenom předcházet mnoha problémům, ale často napravit i vzniklé následky.

Přála byste si mít více životní energie?
Cítit se vyrovnaná?
Podpořit své zdraví?

OBJEVTE SVĚT SVÉ VNITŘNÍ ENERGIE

Základem energetického systému našeho těla je sedm hlavních energetických center. V hlavních centrech dochází k vzájemné výměně energií mezi vnějším světem a námi, a proto stav jednotlivých center a schopnost jejich vzájemná interakce má zcela zásadní význam pro naše fyzické zdraví, emoční a mentální pohodu i duchovní růst.

Energetická centra ovlivňují v našem těle zkrátka všechno.

V energetických centrech je zakódován vývoj našeho vědomí v průběhu života. Každých sedm let převládá vliv jednoho z nich. V rámci těchto sedmiletých cyklů se po roce opět střídají vlivy jednotlivých center, a tak to jde stále dokola, lépe řečeno ve spirále.

Každé centrum je spojeno s určitými životními tématy, má svou specifickou energii a vlastní inteligenci. Patří k němu konkrétní nervová centra, žlázy a hormony, které komplexně ovlivňují naše fyzické tělo i duševní stav.

Pokud známe povahu a úlohu jednotlivých energetických center, můžeme se lépe zorientovat ve svém vlastním životě. Pokud dokážeme ovlivňovat jejich energii, dokážeme změnit sebe i svůj život.

Pokud

 • cítíte dlouhodobě nedostatek energie
 • vnímáte, že vaše tělo nefunguje, jak by mělo
 • máte pocit, že snadno ztrácíte energii
 • řešíte stále dokola stejné problémy

je pozvání do tohoto programu určeno právě vám.

Co vám program přinese?

Program je navržen tak, aby vám poskytl nástroje, poznatky a techniky, které vás provedou procesem poznávání, harmonizace a posilování vašeho energetického systému. Získáte větší pochopení toho, jak vaše energetická centra fungují, jak ovlivňují váš fyzický a duševní stav a jak je můžete aktivně ovlivňovat k dosažení zdraví, pohody a celkového rozvoje.

V programu se naučíte:

 • hluboce vnímat samu sebe
 • ovlivňovat svoji vnitřní energii
 • prožívat pozitivní emoční stavy
 • uvést svůj systém do stavu koherence
 • posílit své elektromagnetické pole

A nejen to

 • pochopíte zákonitosti života
 • rozkódujete svoji životní cestu
 • rozvinete své tvůrčí schopnosti
 • zlepšíte svou fyzickou kondici
 • podpoříte svou duševní pohodu

Váš energetický systém se dostane do rovnováhy, získáte více životní energie, pochopíte souvislosti svého života a vytvoříte podmínky pro rozvoj vašeho vnitřního potenciálu

DOVOLTE SI STÁT SE SVÝM LEPŠÍM JÁ

Co vás v programu čeká?

Program kombinuje pohybovou praxi, meditace, emoční naladění a mentální uvědomění, čímž ovlivňuje všechny úrovně naší bytosti. Propojuje tisíciletou moudrost s poznatky současného vědy o fungování lidského mozku a těla.

V každém týdnu programu se budeme věnovat tématům jednoho energetického centra a v posledním týdnu nás čeká závěrečné finále.

Každý týden pro vás budou v členské sekci k dispozici tři samostatné části, které se vzájemně doplňují a podporují vás v uchopení daného tématu:

 • Přehled – stručné písemné shrnutí klíčových informací o jednotlivých energetických centrech ve formátu PDF ke stažení. Součástí jsou i otázky pro individuální zamyšlení, které podporují uvědomění na mentální úrovni.
 • Sestava – video s jednoduchou pohybovou praxí jógy pro ženy pro každodenní použití (cca 20 min). Sestava je navržena tak, aby prostřednictvím pohybu, dechu a vědomé pozornosti aktivovala dané energetické centrum, odstranila blokády a vyladila je na stav koherence a harmonie. Intenzitu a dobu cvičení si lze upravit podle sebe, podle své aktuální situace i kondice.
 • Tvůrčí meditace – audionahrávka vedené meditace s hudbou pro prožitek povznášejících emocí a kvalit jednotlivých center (cca 20 min).

V programu najdete také užitečné bonusy – dvě videa s krátkými sestavami jógy pro ženy (cca 15 min), které můžete používat podle vaší chuti a potřeby kdykoliv během programu.

 • Sestava pro uvolnění stresu uvolňuje napětí a úzkost, přináší úlevu od stresu, pomáhá obnovit vnitřní klid.
 • Protažení před sestavou obsahuje krátké cvičení pro rychlé rozhýbání těla a rozproudění energie. Je vhodné jako úvodní cvičení před sestavou nebo samostatné cvičení při nedostatku času.

V rámci programu proběhnou dvě online setkání, která vytvoří prostor pro další praktické informace k jednotlivým tématům, kde můžeme probrat vše, co vás bude zajímat. Setkání slouží také pro sdílení zážitků a načerpání inspirace od ostatních žen. Online setkání proběhnou v květnu a v červnu, všechny potřebné informace k nim vám přijdou včas mailem.

Po dobu trvání programu vám bude samozřejmě k dispozici i moje osobní podpora. Pokud budete cokoliv potřebovat, můžete se na mě obrátit mailem nebo telefonicky.

Programem můžete procházet se skupinou nebo svým individuálním tempem, záleží na vás, co vám bude lépe vyhovovat. Celý obsah programu vám bude k dispozici ještě po dobu jednoho roku od skončení programu, takže budete mít dostatek času na to projít ho i opakovaně nebo se k některým tématům vrátit.

Obsah jednotlivých týdnů

logo
Týden 1
FYZICKÉ TĚLO, BEZPEČÍ, ZDRAVÍ

Sestava pro první energetické centrum
Sestava cvičení uvolňuje sevření ve spodní části těla, posiluje vylučovací schopnosti těla a podporuje naše spojení se Zemí.

Meditace - Cítím se v bezpečí
Meditace podporuje pocit bezpečí, který patří k našim nejzákladnějším potřebám. Souvisí s tématem přežití a zajištění základních potřeb pro život, spojených s tímto centrem.

logo
Týden 2
EMOCE, SEXUALITA, TVOŘIVOST

Sestava pro druhé energetické centrum
Sestava cvičení uvádí do pohybu blokovanou energii v oblasti břicha, umožňuje obnovení proudu energie v této oblasti a energeticky posiluje bederní páteř a ženské orgány.

Meditace – Uvolňuji své emoce
Meditace navozuje flow emoční energie, která podporuje ženskou esenci a dodává ženám přitažlivost. Umožňuje přijetí a prožívání naší sexuality a kreativity, které s emocionalitou úzce související a navzájem se ovlivňují.

logo
Týden 3
VNITŘNÍ SÍLA, SEBEDŮVĚRA, VITALITA

Sestava pro třetí energetické centrum
Sestava aktivuje a posiluje oblast našeho fyzického středu, podporuje trávení a trávicí orgány, dodává vitalitu a zlepšuje soustředění.

Meditace – Věřím ve své schopnosti
Meditace podporuje vědomí si vlastních schopností, vůle a vnitřní síly. Navozuje pocit úspěchu a sebedůvěry, oslabuje nejistotu a pochybnosti, kterými si podkopáváme své sebevědomí.

logo
Týden 4
LÁSKA, ODPUŠTĚNÍ, VZTAHY

Sestava pro čtvrté energetické centrum
Sestava působí blahodárně na oblast srdce a plic, otevírá oblast hrudníku, přivádí energii do srdce a uvolňuje energetické blokády v této oblasti.

Meditace – Otevírám se lásce
Meditace nás spojuje s naším srdcem jakožto emočním centrem a obnovuje naše schopnosti lásky k sobě i k ostatním, radosti, vděčnosti a odpuštění. Spojuje nás s bezpodmínečnou láskou a podporuje naši ženskou energii.

logo
Týden 5
KOMUNIKACE, SEBEVYJÁDŘENÍ

Sestava pro páté energetické centrum
Sestava aktivuje oblast ramen, krku a hlasivek, uvolňuje stres a napětí z této oblasti, podporuje správnou funkci štítné žlázy a naši schopnost komunikace na vnitřní i vnější úrovni.

Meditace – Tvořím svůj sen
Meditace nás spojuje s naší tvořivou silou. Pomocí záměru, vizualizace a povznášejících pocitů v přítomnosti nás vede k realizaci našeho záměru v budoucnosti.

logo
Týden 6
INTUICE, NADSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Sestava pro šesté energetické centrum
Sestava probouzí oblast třetího oka a působí pozitivně na oblast hlavy, dutin, očí a uší. Zlepšuje paměť a podporuje rozvinutí intuice a mimosmyslového vnímání.

Meditace – Naslouchám své intuici
Meditace nás spojuje s naší intuicí, díky níž přicházejí vnuknutí, pocity, nápady, které, pokud je následujeme, nás vedou přímou cestou k praktické realizaci našich záměrů. Učíme se jí naslouchat, protože její jemný hlas často zaniká v hluku rozumu.

logo
Týden 7
SPOJENÍ, ZDROJ, JEDNOTA

Sestava pro sedmé energetické centrum
Sestava působí příznivě na oblasti našeho mozku, aktivuje epifýzu jako nejvyšší žlázu endokrinního systému a probouzí vědomí jednoty se vším existujícím.

Meditace – Ctím své spojení
Meditace nás propojuje se Zdrojem a umožňuje zažívat prožitek spojení našeho konečného já s nekonečnem. Rozšiřuje naše vnímání reality za hranice hmotného světa, odstraňuje pocit opuštěnosti a nejistoty a dává směr našemu dalšímu konání.

logo
Týden 8
AURA, VNITŘNÍ PROSTOR, HRANICE

Sestava pro osmé energetické centrum
Sestava nás přivádí do kontaktu s elektromagnetickým polem, které obklopuje naše tělo. Učí nás vnímat tento prostor a držet si jeho hranice.

Meditace – Můj prostor
Meditace nás vede k uvědomění si a k prožitku vlastního energetického prostoru. Směřuje nás k vytvoření takového vibračního prostředí, které odpovídá našemu vnitřnímu nastavení a ve kterém se dokážeme cítit dobře.

logo
Týden 9
ZÁVĚREČNÉ FINÁLE

Sestava pro všechna energetická centra
Sestava aktivuje všechna energetická centra a uvádí je v krátkém sledu do vzájemné koherence. Při pravidelném cvičení udržuje energetický systém aktivní a v rovnováze.

Meditace – Povznesení energetických center
Meditace nás provádí jednotlivými energetickými centry, která pomocí pozitivního záměru a povznášejících emocí „programujeme“ na vyšší vibrační úroveň zdraví, harmonie a koherence. Životní energie začíná proudit celým tělem, které se díky tomu stává doslova magnetem pro manifestaci našich záměrů a přání.

Kdo vás bude programem provázet?

Jmenuji se Šárka Zusková. Věnuji se dlouhodobě ženským tématům, meditacím a józe pro ženy. Jsem certifikovanou lektorkou jógy, absolventkou mezinárodní Inner Awareness Academy a řady dalších tuzemských i zahraničních kurzů a workshopů.

Předávám ženám poznání ze své 17leté zkušenosti s jógou vědomí a práce s tělem i ze své vlastní ženské cesty.

Šárka Zusková

Časté otázky

Program je určen všem ženám, které chtějí pochopit souvislosti svého života, cítit se fyzicky i psychicky v pohodě, mít dostatek životní energie a jsou ochotny pro to aktivně něco podniknout.
Jógové sestavy v programu nejsou složité a nevyžadují žádnou předchozí zkušenost. Intenzitu i dobu cvičení si můžete upravit podle sebe. Při cvičení určitě vnímejte a respektujte svoje tělo a jeho limity, cílem rozhodně není maximální výkon, ale vaše vlastní radost z prožitku.
Záleží na jejich povaze, v případě pochybností určitě konzultujte vhodnost cvičení se svým lékařem. Jinak platí to, co bylo řečeno k předchozí otázce.
Právě naopak. Díky vedeným meditacím v programu se časem naučíte zklidnit se a ponořit se do svého vnitřního světa, což má velmi pozitivní účinky na zdraví fyzické i duševní.
Ano, celý obsah programu vám bude k dispozici po dobu jednoho roku po jeho skončení. Budete mít tedy dostatek času procházet jednotlivá témata podle vaší individuální potřeby.

V rámci programu získáte po dobu jeho konání a jeden rok po jeho skončení k dispozici:

9 videolekcí jógy pro ženy 1 350 Kč
9 samostatných meditací 1 800 Kč
9 písemných materiálů 900 Kč
2 bonusová videa jógy pro ženy 220 Kč
2 živá online setkání 600 Kč

Celková hodnota programu je 4 870 Kč.

Cena: 2990 Kč


Objednat

Objednávka programu Kódy života

Vyplňte prosím následující formulář. Na email Vám následně přijde shrnutí objednávky s pokyny k úhradě.

Chcete-li vystavit daňový doklad na firmu, uveďte prosím také název firmy, IČO a DIČ

Máte od nás slevový kód? Zadejte ho prosím do pole níže


Mám přístupový klíč, chci zpřístupnit Kódy života