Sestava pro zářící srdce

Naše srdce září, když prožíváme lásku. Láska je náš přirozený vnitřní duševní a emocionální stav, který je zcela nezávislý na vnějších okolnostech. Láska je v nás a kolem nás vždy přítomna. Dokážeme-li se na ni naladit, prostoupí tento intenzivní pocit blaha a štěstí celé tělo.

Následující sestava působí blahodárně na aktivaci srdeční čakry a pomáhá obnovit energii tzv. srdeční aureoly - malé čakry mezi bradavkami, kterou mají jenom ženy - která bývá v důsledku citových zranění často narušena. Obnovuje proudění energie v celé srdeční oblasti, hrudníku i rukou, aby naše srdce mohlo znovu začít zářit.

Před cvičením se naladíme na srdeční centrum a spojíme se se svým dechem. Jednotlivá cvičení provádíme podle svého pocitu, cca 2-3 minuty. Na závěr každého cviku nadechneme, zadržíme dech, aktivujeme mulbandh (jemným vtáhnutím pánevního dna a bodu středu), vydechneme a uvolníme. Mezi cviky děláme krátké přestávky, v nichž obrátíme svou pozornost dovnitř, ke svému srdci.

1.

V jednoduché pozici spojíme ruce v úrovni srdce do pozice modlitby a jemně tlačíme dlaně proti sobě. Sedíme klidně, dýcháme dlouze a zhluboka, nasloucháme tlukotu svého srdce.

2.

V jednoduché pozici spojíme ruce v úrovni srdce do pozice modlitby a jemně tlačíme dlaně proti sobě. Sedíme klidně, dýcháme dlouze a zhluboka, nasloucháme tlukotu svého srdce.
Pozn. Pokud máme problémy s krční páteří, podložíme si záda a ramena pevnějším polštářem a opřeme si zadní část hlavy o zem. Cvik neprovádíme při hypertyreóze.

3.

V jednoduché pozici začneme dělat malé kroužky hrudníkem. S nádechem jdeme hrudníkem doleva a dopředu, s výdechem doprava a dozadu. V polovině cvičení můžeme změnit směr a kroužit na druhou stranu. Pohybujeme se v rytmu našeho dechu.

4.

V úrovni srdečního centra k sobě přiblížíme ruce, levá dlaň je otočená ven od těla, pravá dovnitř k tělu. Zahákneme je o sebe ruce ohnutými prsty. Nadechneme, krátce zadržíme dech a zatáhneme ruce od sebe. Vydechneme, uvolníme tah rukou a aktivujeme mulbandh. Několikrát opakujeme.

5.

Spojíme palce a ukazováčky obou rukou, zvedneme levou rukou šikmo vzhůru v 60° úhlu a pravou ruku šikmo dolů v 30° úhlu k podložce. Dlaně směřují dopředu. Oči zůstávají otevřené, díváme se upřeně na pevný bod před námi, bez mrkání. Dlouze a zhluboka dýcháme.

6.

Ohneme levou ruku v lokti a umístíme ji mezi lopatky, hřbetem ruky k tělu, dlaní ven. Pravou ruku položíme dlaní na srdce. Dýcháme dlouze a zhluboka, prociťujeme proudění energie mezi našima rukama.

7.
Na závěr zůstaneme v klidu sedět. Meditujeme a vnímáme láskyplnou energii našeho srdce. S každým nádechem a výdechem rozšiřujeme jeho zář do celého těla, aury a do svého okolí.