Meditace pro emoční uzdravení

Tato meditace působí jako balzám na naše srdce. Emocionální zranění, která jsme v životě prožili, ať už s rodiči nebo s partnery, nám často brání otevřít se naplno lásce. Přijetím a uzdravením těchto zážitků se znovu otevřeme lásce života a uvolníme proud přijímání a dávání lásky. 

Meditace pro emoční uzdravení umožňuje léčení našich citových traumat, přináší pochopení, soucítění, odpuštění a emoční úlevu. Uvolňuje strachy a úzkosti a přináší hlubokou pokoru k lásce. Naplňuje nás bezpodmínečnou láskou a pocitem štěstí.

Pozice: Jednoduchý sed

Mudra: Ruce jsou v jakékoliv pohodlné pozici (v Gyan mudře, v klíně, na kolenou atd.)

Oči: Oči jsou zavřené, pozornost směřuje do třetího oka (mezi obočím)

Mantra: Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru
Mantra aktivuje energie duchovního mistra Guru Ram Dase a probouzí shora uvedené kvality našeho srdce. Obsahuje osm slabik stimulujících proud energie kundalini směrem vzhůru a otevírá jednotlivé čakry.

Čas: 11- 31 minut

Na závěr: Zhluboka se nadechneme, zadržíme dech a vydechneme. Zopakujeme ještě dvakrát a relaxujeme v lehu na zádech.

© The Teachings of Yogi Bhajan