Léčivá meditace

Meditace má hluboké uzdravující účinky na fyzické tělo a uklidňující účinky na naši mysl. Uvádí do rovnováhy všechny oblasti pravé i levé mozkové hemisféry a aktivuje Neutrální mysl. Přináší rovnováhu energetického těla a zaplavuje fyzické tělo přílivem životadárné energie. Používá se k léčení sebe nebo někoho jiného.

Pozice: Jednoduchý sed

Mudra: Lokty jsou pohodlně opřené o žebra. Předloktí směřují v úhlu 45°od středu těla. Dlaně jsou otočené nahoru, prsty natažené.

Mantra: Rá Má Dá Sá Sá Sej Só Hang
Mantra aktivuje zářivou léčivou energii vesmíru. Zasahuje do energií Slunce, Měsíce, Země a Nekonečného ducha a vyvolává hluboké léčení. Obsahuje osm slabik, které stimulují proudění energie kundaliní v ústředním páteřním kanálu a v čakrách. Jednotlivé části mantry je třeba zřetelně vyslovovat, aby mohla v plné míře působit jejich léčivá energie. Při „Hang“ lehce vtáhneme Bod středu.

Čas: 11 – 31 minut

Na závěr: Zhluboka se nadechneme, zadržíme dech a vyšleme prosbu, přání, modlitbu za uzdravení sebe nebo někoho jiného. Představíme si dotyčného jako zcela zdravého, šťastného a zářícího člověka v plné síle, obklopeného světlem. Poté zhluboka vydechneme, znovu nadechneme a opět vyšleme modlitbu. Na závěr protáhneme ruce nad hlavu a energicky vytřepeme paže.

© Yogi Bhajan 2003